Diagnostyka laboratoryjna

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "Podimed" Sp. z o.o. posiada bardzo szeroką ofertę usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Współpracujemy z wieloma placówkami ochrony zdrowia, zakładami pracy i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Oferujemy usługi w zakresie:

Najwyższa jakość
Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki.
Nasza placówka uczestniczy w Centralnym Systemie Kontroli Jakości i Ogólnopolskim Systemie Kontroli Jakości M P K W prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej kierowanym przez prof. Andrzeja Brzezińskiego z Akademii Medycznej w Łodzi.

Kompleksowość usług
Dostarczamy zamknięty system pobierania krwi Vacutainer firmy Becton Dickinson oraz podłoża bakteriologiczne.
Odbieramy materiał i dostarczamy wyniki własnym transportem.
Deklarujemy pomoc w interpretacji wyników badań i chęć udziału w dalszym postępowaniu diagnostycznym w celu pełnego rozwiązania problemu klinicznego.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 78-400 Szczecinek, ul Kilińskiego 7 

Laboratorium Analityczne w Szczecinku, ul. Kilińskiego 7, tel (94) 3661932

Laboratorium Analityczne w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2c/5, tel (94) 3544136

Laboratorium Analityczne w Dębnie, ul. Kościuszki 58, tel (95) 7600365Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé