Diagnostyka laboratoryjna

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "Podimed" Sp. z o.o. posiada bardzo szeroką ofertę usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Współpracujemy z wieloma placówkami ochrony zdrowia, zakładami pracy i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Oferujemy usługi w zakresie:

Najwyższa jakość
Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki.
Nasza placówka uczestniczy w Centralnym Systemie Kontroli Jakości i Ogólnopolskim Systemie Kontroli Jakości M P K W prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej kierowanym przez prof. Andrzeja Brzezińskiego z Akademii Medycznej w Łodzi.

Kompleksowość usług
Dostarczamy zamknięty system pobierania krwi Vacutainer firmy Becton Dickinson oraz podłoża bakteriologiczne.
Odbieramy materiał i dostarczamy wyniki własnym transportem.
Deklarujemy pomoc w interpretacji wyników badań i chęć udziału w dalszym postępowaniu diagnostycznym w celu pełnego rozwiązania problemu klinicznego.

Przygotowanie pacjenta do badań:

 Przygotowanie do badań krwi

 • Na pobranie krwi należy zgłosić się w godzinach porannych (między 7:00 a 10:00), po spoczynku nocnym;
 • Pacjent przed pobraniem materiału powinien być „na czczo” - nie powinien przyjmować pokarmów
 • przez co najmniej 12 godzin. W dniu badania wskazane jest wypicie szklanki wody.
 • Na dobę przed badaniem, pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.
 • Bezpośrednio przed pobraniem, po przybyciu do punktu pobrań, pacjent powinien odpocząć około 15 minut w pozycji siedzącej.
 • Jeżeli pacjent zażywa na stałe leki, powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

Badania laboratoryjne wymagające pobrania krwi w godzinach porannych, na czczo ze względu na występujący rytm dobowy wydzielania substancji oraz zmiany stężenia po posiłku:

PT, APTT, fibrynogen

 • glukoza
 • insulina
 • prolaktyna
 • testosteron
 • TSH
 • białko całkowite
 • morfologia krwi (WBC)
 • żelazo
 • fosfor
 • aminotransferaza asparaginianowa
 • fosfataza alkaliczna
 • lipidogram.

 Badanie ogólne moczu i badanie mikrobiologiczne (posiew)

Pierwsza, poranna próbka moczu – próbka moczu oddana tuż po nocnym spoczynku trwającym co najmniej 8 godzin, co najmniej 4 godziny po ostatnim oddaniu moczu. Ten rodzaj próbki jest rekomendowany do wykonywania rutynowego badania ogólnego moczu i posiewu.

 • Co najmniej dobę przed planowanym badaniem laboratoryjnym moczu, zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych
 • Jeżeli istnieje taka możliwość, nie powinno wykonywać się badania moczu w trakcie menstruacji oraz w czasie okołomenstruacyjnym.
 • Dobę przed oddaniem moczu, zaleca się rezygnację z nadmiernego wysiłku fizycznego.
 • Naeży zaopatrzyć się w specjalny jednorazowy pojemnik. W przypadku badania mikrobiologicznego, należy zaopatrzyć się w pojemnik jałowy.
 • Przed pobraniem moczu należy umyć okolicy cewki moczowej oraz ręce
 • Pierwszą część moczu należy oddać do ubikacji, następną porcję (tzw. środkowy strumień) do pojemnika na mocz, końcową porcję – do toalety.
 • Należy zamknąć szczelnie pojemnik, podpisać imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania i jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

 Dobowa zbiórka moczu

 • Pierwszy poranny mocz należy oddać do toalety.
 • Każdą następną porcję moczu, aż do dnia następnego należy zbierać do specjalnego, dużego, plastikowego, jednorazowego pojemnika. Ostatnią zebraną porcję stanowi pierwszy poranny mocz dnia następnego.
 • Ważne jest, by zbierany mocz przechowywać w temperaturze 2-8°C.
 • Po zakończeniu zbiórki moczu należy zmierzyć jego objętość i zapisać w ml.
 • Mocz w pojemniku wymieszać, porcję ok. 50 ml odlać do jednorazowego pojemnika na mocz i dostarczyć do punktu pobrań.
 • Na pojemniku i skierowaniu musi znaleźć się informacja dotycząca objętości zebranego moczu oraz rodzaju badania jakie ma zostać wykonane.

 Badanie kału

 • Porcję kału należy pobrać do specjalnego pojemnika za pomocą załączonej łopatki z kilku miejsc porcji kału.
 • Pobrana porcja kału powinna mieć wielkość orzecha laskowego.
 • Pojemnik należy zabezpieczyć, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz jak najszybciej dostarczyć do punktu pobrań.

 

Wyniki badań laboratoryjnych

 


Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé