Informacje ogólne

Nasze przychodnie czynne są w dni powszednie od 8.00 do 18.00.

W ramach nocnej opieki medycznej (tj. w dni powszednie od 18.00 do 8.00 rano oraz w soboty, niedziele
i święta) przychodnia przy ul. Kilińskiego 7 czynna jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, tel. (94) 373 19 50

Aby usprawnić przyjmowanie pacjentów obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osoby trzecie. Świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym bezpośrednio z Państwem. Zasada ta dotyczy tzw. wizyt planowych. 

W przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia chorzy przyjmowani są niezwłocznie. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że ci pacjenci przyjmowani są poza rejestracją, co może wydłużyć czas oczekiwania na wcześniej ustalone wizyty. W związku z powyższym oraz z tym, że nie sposób dokładnie ustalić czasu trwania wizyty chorego, określoną rejestrację prosimy traktować jako orientacyjną godzinę przyjęcia. Zespół naszego zakładu dokłada starań aby czas ewentualnego opóźnienia w przyjęciu nie przekraczał 30 minut.

 

W przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji:
  • utraty przytomności,
  • upadków z wysokości,
  • złamań,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • nagłych zaburzeń świadomości,
  • urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych,
  • nagłej duszności,
  • porażenia prądem elektrycznym,
  • porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą,
należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia dzwoniąc pod nr tel. 999.

Pobieranie materiału (krew, mocz) do badań laboratoryjnych odbywa się bez wcześniejszej rejestracji.

Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé