Medycyna pracy

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „PODIMED” Sp. z o. o. oferuje realizację opieki profilaktycznej nad pracownikami zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r., zapewniając kompleksową ocenę stanu zdrowia pracowników oraz opiekę internistyczną.

Opieka profilaktyczna dotyczy profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych) przeprowadzanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.Badanie profilaktyczne obejmuje:

 1. Podstawowe badanie lekarskie
 2. Badania dodatkowe
  • specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne – w zależności od wskazań wynikających ze specyfiki stanowiska pracy)
  • laboratoryjne (krew, mocz itp.) i inne badania dodatkowe (rtg płuc, opis rtg, EKG itp.) w zakresie ustalonym przez lekarza zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zawartymi w odpowiednich przepisach rozporządzenia MziOS.
 3. Wydawanie orzeczeń w postaci zaświadczeń lekarskich po zakończeniu badania profilaktycznego.

Oferujemy  możliwość korzystania z usług w dwóch wariantach:
 • Wariant podstawowy: badania z zakresu medycyny pracy.
  Na wartość brutto pełnego badania profilaktycznego, składa się suma kosztu badania lekarskiego oraz koniecznych badań specjalistycznych i dodatkowych.
 • Wariant rozszerzony: medycyna pracy i porady specjalistyczne  związane z zachorowaniami
  - ryczałt.
  Miesięczna kwota ryczałtu uzależniona jest od ilości pracowników oraz zakresu świadczeń.
Porady z zakresu medycyny pracy udzielane są przez dr Przemysława Ołpińskiego w Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Limanowskiego 13 A w Szczecinku

                                            
Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej, określającej przybliżoną godzinę wizyty.
                          Rejestracja (94) 366 19 60
Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé