Medycyna rodzinna

Nasze placówki:


Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Spółdzielcza 8

Rejestracja tel. (94) 366 19 70

dr Paweł Szycko, dr Beata Łysiak, dr Agnieszka Brzezina-Dankiewicz


Przychodnia Medycyny Rodzinnej  ul. Kilińskiego 7 I piętro

Rejestracja tel. (94) 366 19 50 


dr Izabela Leniec, dr Danuta Kowalska, dr Kinga Ołpińska


Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Limanowskiego 13 a

Rejestracja tel. (94)  366 19 60


dr Andrzej Łysiak, dr Przemysław Ołpiński


Przychodnia Medycyny Rodzinnej Plac Wolności 10 77-330 Czarne

Rejestracja tel. (59) 833 98 53


dr Danuta Korwin - Piotrowska, dr Zofia Ignatowicz, dr Paweł Szycko


Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Norwida 5 78-425 Biały Bór

Rejestracja tel. (94) 373 90 16

dr Magdalena Topczyłko, dr Anna Kłudka, dr Paweł Szycko


Ubezpieczony w NFZ ma prawo wybrać/zmienić lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej dwa razy w roku. W przypadku gdy pacjent  po raz trzeci w danym roku kalendarzowym dokonuje  wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, Świadczeniodawca informuje pacjenta o  obowiązku wniesienia na rachunek Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia opłaty  w wysokości 80 zł  oraz podaje numer tego rachunku.

Podstawą do zapisania osoby ubezpieczonej na listę aktywną POZ jest złożona przez ubezpieczonego deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ (świadczeniodawcy). Ubezpieczony powinien przedstawić do wglądu aktualny dowód ubezpieczenia, na potwierdzenie jego objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przypominamy, że o przynależności do określonego oddziału NFZ decyduje miejsce zamieszkania ubezpieczonego. O zmianach związanych z miejscem zamieszkania należy na bieżąco informować płatnika składki.

        

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

Dzięki zasadom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej osoby ubezpieczone w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jednym kraju mają prawo do opieki zdrowotnej w pozostałych krajach Wspólnoty, a  także w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA. Korzystanie z tej możliwości opiera się jednak na pewnych zasadach, których należy przestrzegać.

 

Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé