Misja

Misją ZNZOZ „PODIMED” jest świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego oraz samorealizacji zatrudnionych osób.

Cel ten jest realizowany poprzez:
  • stałe identyfikowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich zaspokajanie,
  • zatrudnianie personelu cechującego się wysokimi kwalifikacjami,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz stymulowanie pracowników do szkoleń zewnętrznych,
  • wykorzystywanie sprzętu i technologii medycznych cechujących się najwyższą jakością,
  • stałe monitorowanie kosztów świadczonych usług,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • tworzenie przyjaznej atmosfery w zakładzie i sprzyjanie życiu rodzinnemu pracowników.
Prezes zarządu PODIMED sp. z o.o. deklaruje, iż treść Polityki Jakości jest znana osobom pracującym
w Zakładzie, a jej założenia są respektowane przez jej pracowników
.

Paweł Szycko, MBA
Prezes Zarządu


Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé