Misja

Misją Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług zdrowotnych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego oraz samorealizacji zatrudnionych osób.

Deklarujemy zgodność i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015, a także realizację następujących celów:

- stałe identyfikowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich zaspokajanie,
- zatrudnianie personelu cechującego się wysokimi kwalifikacjami,

- prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz stymulowanie pracowników do szkoleń zewnętrznych,

- wykorzystywanie sprzętu i technologii medycznych cechujących się najwyższą jakością,

- stałe monitorowanie kosztów świadczonych usług,

- identyfikacje i stałe spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,

- tworzenie przyjaznej atmosfery w zakładzie i sprzyjanie życiu rodzinnemu pracowników.

Powyższa Polityka jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.
Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację postanowień niniejszej Polityki jakości.

Szczecinek, 06.11.2017 Paweł Szycko


Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé