Nocna opieka medyczna

Nocna i świąteczna opieka Medyczna
Przychodnia Lekarzy Specjalistów, I piętro  ul. Kilińskiego 7,  78-400 Szczecinek


Rejestracja  tel. (94) 366 19 50

Ogólne zasady
Od 1 marca 2011 roku podstawowa opieka zdrowotna po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy udzielana jest na nowych zasadach: w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu dyżurnego POZ (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.
Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy POZ udzielane są w godzinach od 18.00-8.00 rano następnego dnia, a w dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
 
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.

Każdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni (widoczne także z zewnątrz), adresy oraz numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń po godz. 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
• gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
 
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.
 
 
Podstawy prawne

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 r.). Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 81, poz.484
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1139.

GDZIE SIĘ LECZYĆ ?  http://www.nfz-szczecin.pl/wyjazdowa_opieka_lekarska_i_pielegniarska_i8211_rejony_zabezpieczenia.htmCopyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé