Pracownicy zakładów pracy

Świadczenia z zakresu medycyny pracy wykonywane są pracownikom zakładów pracy, które mają podpisaną umowę z naszym zakładem w zakresie określonym przez stosowne umowy. Podpisywane umowy dotyczą zarówno badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy jak również innych świadczeń zdrowotnych.

W przypadku badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy obowiązuje skierowanie od pracodawcy. Dla pracowników zakładów pracy nie posiadających podpisanej umowy z naszym zakładem wykonywane są profilaktyczne badania po uprzedniej rejestracji  za okazaniem skierowania od pracodawcy i uiszczeniu zapłaty za badanie.

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są:
  • w poradni medycyny pracy w Szczecinku przy ul. Limanowskiego 13a przez dr Przemysława Ołpińskiego, tel. (94) 366 19 60

Copyright © 2010 Podimed Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek, telefon: (094) 372 94 00
Crearé